REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Reklamní sdělení je přímé představení produktu, myšlenky, služby… Více či méně otevřeně se hlásí k tomu, že něco nebo někoho inzeruje za účelem prodat. Reklamním sdělením může být například newsletter, direct mail, různé druhy VO (Voice over) použitých v rádiových a televizních spotech v různé délce, textace BB (Bilboardů) a dalších outdoorových ploch, textová sdělení na bannerech apod.