Linkbuilding

Cílem linkbuildingu je zviditelnění vaší značky, zvýšení relevantní návštěvnosti webu a prodejů. Linkbuilding je základem kvalitního SEO a proto kladu velký důraz na volbu správné strategie a kvalitu a hlavně relevanci zpětných odkazů.

Nastavím správnou strategii pro linkbuilding

Volba vhodného cílení

Vyhodnotím klíčová slova, nadefinuji cílovou skupinu uživatelů a jednotlivé cíle, na jejichž základě zvolím vhodné odkazové příležitostí.

Odkazový profil webu

Pomocí vhodných nástrojů vyhodnotím relevanci odkazujících domén na váš web a přínos jednotlivých zpětných odkazů.

Analýza konkurence

Vyhodnotím odkazové profily a zvolené postupy konkurenčních webů, kterými se můžeme částečně inspirovat pro tvorbu vlastní strategie.

Oslovím relevantní magazíny

Připravím zajímavý obsah pro publikaci v online magazínech, jejichž čtenáři spadají do námi zvolené cílové skupiny zákazníků.

Navážu spolupráci s partnery

Oslovím provozovatele webů, jejichž obor podnikání úzce souvisí s vašim, a naváži strategicky klíčová partnerství online.

Využiji další příležitosti

Budete vidět v relevantních diskuzích a vytvořím firemní profily v klíčových oborových seznamech firem a srovnávačích.