Direct mailing

Direct mailing je zjednodušeně řečeno rozasílání e-mailových zpráv (e-mailing, mailing). Pomocí direct e-mailingu se mohou rozesílat nejen různorodá obchodní sdělení, ale dají se také snadno budovat vztahy s koncovými zákazníky nebo dodavateli. Direct mailing můžete rovněž chápat jako komunikační disciplínu, která umožňuje přesné zacílení na skupiny zákazníků, u nichž zohledníte jejich individuální potřeby a sociální možnosti. 

Načasování mailingu

S ohledem na vytvořený mailing, cílovou skupinu a předmět podnikání můžeme načasovat správný čas kdy vytvořené sdělení poslat do světa.

Kreativa jak se patří

Pomohu vám se správným textem a odladím vizuál po grafické stránce. Jedině tak můžete zaujmout zákazníka mezi hromadou další pošty.

Přinuťte zákazníka k akci

Přimět zákazníka k provedení nějaké činnosti – konverzi (nákup zboží, přihlášení se, vyplnění formuláře, přečtení textu, apod) je to oč tu běží.